Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 4943  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
22-Dec- 59ภูมิปัญญาการทำนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงบุณยาดิศัย, สุธิดา; BUNYADISAI, SUTIDA
13-Jan- 60สัญลักษณ์แห่งความทรงจำปัททุม, นิลรัตน์; Pattoom, Ninrat
3-Apr- 60ความสามารถของเภสัชกรในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวัง ของทีมสหสาขาวิชาชีพกระดานพล, ศิริทัศน์; Kradanpol, Siritat
8-May- 60มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2กาศแก้ว, ภาณุวัฒน์; Khatkarw, Panuwat
1Development and Role of Buddhism in Southeast Asia, during 1st-7th Century A.D.Atiphat PAIBOOL; อธิพัฒน์ ไพบูลย์; Saritpong Khunsong; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Silpakorn University. Archaeology
1THE DEVELOPMENT OF TRAINING ACTIVITIES USING COLLABORATIVE LEARNING TECHNIQUE VIA SOCIAL MEDIA FOR BUSINESS FOR PROMOTE WAREHOUSE KNOWLEDGE AND PARTICIPATION BEHAVIOR OF EMPLOYEE IN FOOD INDUSTRY BUSINESS ORGANIZATIONWannasiri THURAPAENG; วรรณสิริ ธุระแพง; Eknarin Bangthamai; เอกนฤน บางท่าไม้; Silpakorn University. Education
1THE DEVELOPMENT OF LEARNER DEVELOPMENT ACTIVITIES ON THAI SONG DAM PATTERNS USING DESIGN THINKING PLACE-BASED EDUCATION IN BAN NONG RI COMMUNITY,BO PHLOI DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE TO PROMOTE THE INNOVATOR FOR HIGH SCHOOL STUDENTS.Jitrada TABTOM; จิตรลดา ทับถม; WISUD PO NEGRN; วิสูตร โพธิ์เงิน; Silpakorn University. Education
1TAI YUAN VERNACULAR DWELLING HOUSE: KU BUA AMPHOE MUEANG RATCHABURI. RATCHABURI PROVINCESuriyun CHANSAWANG; สุริยันต์ จันทร์สว่าง; Kreangkrai Kirdsiri; เกรียงไกร เกิดศิริ; Silpakorn University. Architecture
1A Study of a Mass Transit Station Developed Potential in Accordance with the Principles of Transit Oriented Development : Case Study of BTS Skytrain Ha Yaek Lat Phrao Station, Asoke Station, and Chong Nonsi StationNatthamon PHANSANGA; ณัฐมล พันธุ์สง่า; KAMTHORN KULACHOL; กำธร กุลชล; Silpakorn University. Architecture
1The study of physical change patterns and socioeconomic structures of a large commercial development district Along Kanchanavanich Road, Hat Yai District, Songkhla ProvincePitchayatida WATTATHAM; พิชญธิดา วัตตธรรม; NATTAWUT PREYAWANIT; ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Silpakorn University. Architecture
1A Study of Leasehold Land Development: Phaholyothin Transportation Center Project of The State Railway of ThailandVeerawit MAYSALERTSITH; วีรวิชญ์ เมษะเลิศสิทธิ์; Nattawut Preyawanit; ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Silpakorn University. Architecture
1A STUDY OF PHYSICAL CHARACTERISTICS IN THE CATCHMENT AREASOF THE INTERCHANGE AND NON-INTERCHANGE BTS SKYTRAIN STATIONS:A CASE STUDY OF RATCHADAMRI–KRUNG THON BURI SEGMENTNopphatat LEKPOONKIRD; ณพทัศน์ เล็กพูนเกิด; Singhanat Sangsehanat; สิงหนาท แสงสีหนาท; Silpakorn University. Architecture
1Optimizing the Design of Secondary Classrooms in Compliance With Green Building Standards: A Case Study of Nakprasith School, Nakhon Pathom ProvinceSupattra KUMPHOL; สุพัตรา คุมพล; THARINEE RAMASOOT; ธาริณี รามสูต; Silpakorn University. Architecture
1Dimensions of informal life: Street vendors in Banglamphu District Podcharapon KACHONRITH; พชรพล ขจรฤทธิ์; Supitcha Tovivich; สุพิชชา โตวิวิชญ์; Silpakorn University. Architecture
1Life without hopeThanakorn LAONGWAN; ธนากร ละอองวรรณ; Nawin Baidklang; นาวิน เบียดกลาง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts
1GUIDELINES FOR AN ADAPTATION OF TRADITIONAL COMMUNITIES FOR SURVIVAL UNDER GENTRIFICATION PHENOMENA IN THE NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICTOF BANGKOKAngkhana YUSUK; อังคณา อยู่สุข; Pheereeya boonchaiyapruek; พีรียา บุญชัยพฤกษ์; Silpakorn University. Architecture
1MOBILE ARCHITECTURE: A DEFINITION THROUGH A RELATIONSHIP BETWEEN FLEXIBILITY AND MOBILITY IN SPACE AND STRUCTUREPhimphakanit PARISANYUTANON; พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์; Janeyut Lorchai; เจนยุทธ ล่อใจ; Silpakorn University. Architecture
1Plug-in development for automatic wall positioning of block outsChaniya RAYANANONDA; ฌาณิยา รายนานนท์; THITIPAT PRATHARNSAP; ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์; Silpakorn University. Architecture
1THE STUDY OF COMPONENT IN CULTURAL LANDSCAPE:CASE STUDY KET KARAM TEMPLE CHIANGMAI PROVINCENatsinee RUNGPHETMANEE; ณัฎฐ์สิณี รุ่งเพ็ชรมณี; RUJIROTE ANAMBUTR; รุจิโรจน์ อนามบุตร; Silpakorn University. Architecture
1The Effectiveness Of Pedestrian Network In Ratchaprasong And Ploen Chit AreaAdisorn KHLONG-KHLAEO; อดิศร คล่องแคล่ว; Thana Chirapiwat; ธนะ จีระพิวัฒน์; Silpakorn University. Architecture